«Մատենայում» մեկնարկեց «Ռազմավարական պլանավորում և բիզնեսի զարգացում» ծրագիրը

04 Մարտ 2023
  • Կիսվել
Համաշխարհային կարգի այս ծրագիրը, որն ուղղված է ռազմավարական պլանավորման, վերլուծության և բիզնեսի զարգացման հմտությունների ձևավորմանը բաղկացած է 4 մոդուլներից՝ 

- Պլանավորման ռազմավարական մոտեցում, 
- Հետազոտություն և վերլուծություն, 
- Ռազմավարության կազմում և իրականացում, 
- Բիզնեսի առաջընթացի պահպանում և ընդլայնում: 

Երկամսյա ինտենսիվ ծրագրի ընթացքում մասնակիցները կկարողանան օգտագործել ռազմավարական պլանավորման և բիզնեսի զարգացման գործիքակազմը, ինչպես նաև համապատասխանեցնել բիզնեսի ռազմավարությունը ժամանակակից մարտահրավերներին: 
  • Կիսվել

Այլ նորություններ Բոլորը