«Առաջնորդում և մոտիվացիա» առաջնորդների մասնագիտական զարգացման ծրագիր

28-30 Հուլիս 2023
  • Կիսվել
Ծրագիրը նախատեսված է Արցախի Հանրապետության հանրային և մասնավոր ոլորտներում գործող առաջնորդների համար, ինչպես նաև բոլոր այն մասնագետների, որոնք պատրաստվում են ստանձնել առաջնորդության պատասխանատվություն իրենց բնագավառում, կազմակերպությունում կամ թիմում և ցանկանում են զարգացնել առաջնորդության հմտությունները:

Ծրագրի տևողությունը՝ 18 ժամ (հուլիսի 28-30)
Դիմելու վերջնաժամկետը՝ հուլիսի 12

Ընդունելությունն անցկացվելու է 2 փուլով՝ գրավոր և բանավոր: