Օրթոմոլեկուլյար բժշկություն: Սեմինար II

July 30, 2022
  • Կիսվել
Շաբաթ, 12.11.2022:
 
10:30    - 11:00              Ողջույն, գրանցում
11:00 – 12:30:               Օրթոմոլեկուլյար բժշկության սահմանում, հիմունքներ, պատմություն և ռազմավարություն 
                                    Ինչու է հավելումը կարևոր 
Հղումներ 
Հավելումների որակը` դեղաչափը և ընդունման ձևը
Լաբորատոր թեստեր
12:30 – 14:00                Ընդմիջում
14:00 – 15:30               Օքսիդացում – հակաօքսիդանտներ
                                   Էներգիայի մատակարարում, էլեկտրոնների փոխադրման շղթա և դրա կարևորությունը
15:30 – 16:00                Ընդմիջում
16:00 – 17:30               Շաքարախտի, նյութափոխանակության խանգարումների, ծերացման և վաղաժամ ծերացման թերապևտիկ ռազմավարություններ
 
Կիրակի, 13.11.2022
 
09:00 – 10:30              Հորմոնալ դիսկարգավորման թերապևտիկ ռազմավարություններ
10:30 – 11:00                Ընդմիջում
11:00 – 12:30                Օրթոմոլեկուլային թերապիա սթրեսի հետ կապված խանգարումների, ոսկրային նյութափոխանակության, շրջակա միջավայրի հիվանդությունների, թունավորումների և այլ կարևոր կլինիկական ցուցումների համար
12:30 – 13:00                Քննարկում