Անդրանիկ Բարսեղյան

Անդրանիկ Բարսեղյան

Ameriabank

Risk Management Director

  • Կիսվել
Ծրագիրը՝ Leading Change

Ծրագիրը նպաստեց՝

  •  ինքնավերագնահատմանը որպես ղեկավարի/առաջնորդի՝ անկախ նրանից, թե ում կամ ինչի առաջնորդն ես։ Սա, թերևս, ամենակարևոր կետն էր ինձ համար,

  •  ավելի լայն համակարգային մտածելակերպի ակտիվացմանը, 

  • փոփոխությունները իբրև գործընթաց պատկերացնելուն, դրանք իրականացնելու  տարբերակներն ավելի լայն դիտարկելուն, տարբեր իրավիճակային սխեմաների պատկերավորմանը,

  • մի շարք ոլորտներ ներկայացնող մասնակիցների հետ շատ հաջող նեթվորքինգի։

Ծրագրի արդյունքում եկա հետևյալ եզրահանգումներին`

- Կազմակերպությունում կարևոր է բացահայտել պոտենցիալ առաջնորդներին և նպաստել նրանց աճին։ Դրանք  այն նախաձեռնող մարդիկ են, որոնք պետք է հստակ իմպուլս տան փոփոխություններին, առաջնորդեն դրանք ու բազմապատկեն իրականացման արագությունը: Ուստի առաջնորդության ինստիտուտի զարգացումն անհրաժեշտություն է։

- Հետաքրքրաշարժ էր Շվեդիայի մասին պատմությունը` «Օրը, որն ընդմիշտ փոխեց Շվեդիան, երբ 1967թ. Շվեդիան ձախակողմյան երթևեկությունից անցավ աջակողմյանի, ընդ որում հասարակության 85% դեմ էր և հակազդում էր: Փոփոխությունն ինքնին դժվարին գործ է: Կարևոր է գտնել այն կանոնը, օրենքը, նախաձեռնությունը, բանալին, որը պետք է արագ և ընդմիշտ փոխի մեզ, ստիպի ավելի արագ պտտել փոփոխությունների անիվը: Սա շատ կարևոր հարց է ցանկացած առաջնորդի համար: