ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը («Քաղաքականություն») վերաբերում է այն ողջ տեղեկատվությանը, որը կարող է տրամադրվել «Մատենա» առաջնորդության և մասնագիտական զարգացման միջազգային դպրոց» ՓԲԸ-ին («Մատենա»)  https://matena.am  կայքն («Կայք») օգտագործելիս և պարզաբանում է այն եղանակները, որոնցով Մատենան կարող է օգտագործել այդպիսի տեղեկատվությունը: Այն նաև տեղեկացնում է Օգտատիրոջ իրավունքների մասին, ինչպես օգտվել այդ իրավունքներից և ինչպես կապ հաստատել Մատենայի հետ: Մատենան հարգում է Օգտատերերի գաղտնիությունը և պարտավորվում է պաշտպանել նրանց Անձնական տվյալները:
 
I.        ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
1.1.    Սույն քաղաքականության տեքստում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները.
 
1.1.1.  «Cookie» – գործիք, որը պարունակում է տեղեկատվություն նախկինում Կայք կատարած այցելությունների վերաբերյալ,
1.1.2.  «Անձնական տվյալներ» — որոշակի կամ որոշված ֆիզիկական անձին (Անձնական տվյալների սուբյեկտ) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որի ներքո սույն Քաղաքականության նպատակներից ելնելով հասկացվում է՝
a)       տեղեկատվություն, որն ինքնաշխատ կերպով տրամադրվում է Կայքն օգտագործելիս.
•         IP-հասցեն, Կայք այցելելու աղբյուրը և որոնման կամ գովազդի մասին տեղեկատվություն,
•         օգտատիրոջ սարքի տվյալները (մասնավորապես՝ էկրանի կետայնությունը, դիտարկչի տարբերակը և այլ հատկանիշներ, որոնք բնութագրում են օգտատիրոջ սարքը),
•         օգտատիրոջ կողմից Կայքի էջում կատարված կտտոցները, սեղմումները, որոշակի դաշտերի լրացումը, էջի այցելությունները, պաստառների վրա գտնվող տվյալները և տեսանյութերի դիտումները,
•         լսարանի սեգմենտը բնութագրող տեղեկատվությունը,
•         գործընթացի պարամետրերը,
•         այցելության ժամի և տևողության վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
•         օգտատիրոջ՝ «Cookie»-ում պահվող նույնարկիչները:
b)       տեղեկատվություն, որը լրացվում է օգտատիրոջ կողմից Կայքին միանալու համար.
•         օգտատիրոջ անունը, ազգանունը,
•         օգտատիրոջ անձնագիրը;
•         օգտատիրոջ սեռը;
•         օգտատիրոջ ծննդյան տվյալները;
•         օգտատիրոջ էլ. հասցեն,
•         օգտատիրոջ հեռախոսի համարը,
•         օգտատիրոջ մտադրությունների նամակը;
•         Օգտատիրոջ ինքնակենսագրականը;
•         օգտատիրոջ բնակության երկիրը:
•         օգտատիրոջ աշխատանքի վայրն ու մասնագիտությունը:
1.1.3.  «Անձնական տվյալների մշակում» —  անկախ իրականացման ձևից և եղանակից (այդ թվում՝ ավտոմատացված, տեխնիկական ցանկացած միջոցներ կիրառելու կամ առանց դրանց) ցանկացած գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը կապված է Անձնական տվյալները հավաքելու կամ ամրագրելու կամ մուտքագրելու կամ համակարգելու կամ կազմակերպելու կամ պահպանելու կամ օգտագործելու կամ վերափոխելու կամ վերականգնելու կամ փոխանցելու կամ ուղղելու կամ ուղեփակելու կամ ոչնչացնելու կամ այլ գործողություններ կատարելու հետ՝ հիմք ընդունելով կիրառելի օրենսդրությունը,
1.1.4.  «Անձնական տվյալների գաղտնիությունը» — Մատենայի համար պարտադիր պահանջ կանխել Անձնական տվյալների կանխամտածված բացահայտումը Անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ օրինական հիմքի բացակայության պայմաններում,
1.1.5.  «օգտատեր» — Անձնական տվյալների սուբյեկտ, որը համացանցի միջոցով ունի Կայքի հասանելիություն և օգտվում է Կայքից իր նպատակներից ելնելով,
1.1.6.  «IP արձանագրություն» — IP արձանագրության հիման վրա ստեղծված համակարգչային ցանցի միավորի եզակի ցանցային հասցե:     
 
II.       ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
1.1.    Առաջնորդվելով իր կամքով և շահերով օգտատերը Կայքից օգտվելիս տալիս է Մատենային համաձայնություն իր Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման նպատակով:
1.2.    Անձնական տվյալների մշակման համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում, երբ օգտատերը մուտք է գործում Կայք և (կամ) լրացնում է նման տվյալները և շարունակում է ուժի մեջ մնալ մինչև համաձայնության հետ կանչելը: Կայքից օգտվելը նշանակում է, որ օգտատերը համաձայնվել է այս Քաղաքականության և Անձնական տվյալների մշակման պայմանների հետ:
1.3.    Այս համաձայնությունը կարող է ետ կանչվել՝ ուղարկելով Անձնական տվյալների մշակումը դադարեցնելու վերաբերյալ գրավոր ծանուցում Մատենայի հասցեով՝ համաձայն «Կոնտակտային տեղեկատվություն» բաժնում նշված տվյալների:
1.4.    Այն դեպքում, երբ օգտատերը չի համաձայնվում այս Քաղաքականության պայմանների հետ, նա պետք է անմիջապես դադարեցնի Կայքի օգտագործումը:
 
III.     ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
 
1.5.    Մատենան իրավասու է իրականացնել Անձնական տվյալների մշակումը հետևյալ նպատակներով.
a)       անձի ինքնության ստուգում մինչև Կայքին տրամադրված նյութերի վերաբերյալ համաձայնության ստացումը,
b)       օգտատիրոջ հետ վերջինիս կողմից տրամադրված տեղեկատվության առնչությամբ կապի հաստատում,
c)       օգտատիրոջ տրամադրված նյութերի հեղինակ կամ նախագծող նշել,
d)       ուսումնասիրել օգտատիրոջ հայտերը և ապահովել վերջինիս հետ անհապաղ կապի հաստատումը,
e)       ապահովել օգտատիրոջ կողմից Կայքից օգտվելիս անհատականացված որոնման հնարավորությունը,
f)        տարածել այն տեղեկագրերը, որոնց օգտատերը բաժանորդագրվել է, ինչպես նաև ծանուցել Մատենայի կողմից կազմակերպված միջոցառումների վերաբերյալ,
g)       բացահայտել օգտատիրոջ նախասիրությունները, անհատականացումը և բարելավել Կայքի հարմարավետությունը,
h)       ստեղծել Կայքի օգտատերերի վերաբերյալ մանրամասն վիճակագրություն:
1.6.    Մատենան չպետք է իրականացնի օգտատիրոջ կողմից տրամադրված Անձնական տվյալների մշակումը այլ նպատակներով, որոնք վերը շարադրված չեն և չեն բխում կիրառելի օրենսդրությունից:
1.7.    Մատենան պարտավոր է պահպանել օգտատիրոջ կողմից տրամադրված Անձնական տվյալները այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է Անձնական տվյալների մշակման նպատակների իրականացման համար:
1.8.    Oգտագործողի նախասիրությունները, անհատականացումը բացահայտելու և Կայքի հարմարավետությունը բարելավելու նպատակով օգտագործվում են ‘Cookie’ գործիքները: Եթե օգտատերը չի ցանկանում օգտվել ‘Cookie’ գործիքներից, նա կարող է փոփոխություն կատարել դիտարկչի կարգավորումներ բաժնից: Օգտատերը տեղեկացված է, որ ‘Cookie’-ի դեակտիվացումը կարող է հանգեցնել Կայք մուտք գործելու անհնարինությանը:
1.9.    Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է հատուկ web ծրագրերի միջոցով՝ Google Analytics (Google Analytics Privacy Policy) և Yandex.Metrica (Yandex.Metrica Privacy Policy)՝ համաձայն իրենց կանոնների, որոնց հղումը տրված է ստորև: Օգտատերը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը վերոհիշյալ Անձնական տվյալները Google ՍՊԸ-ին (ՌԴ, ք. Մոսկվա, 115035, Բալչուգ փող., տուն 7) և Yandex ՍՊԸ-ին (ՌԴ, ք. Մոսկվա, 119034, Լեֆ Տոլստոյի փող., տուն 16) փոխանցելու համար, այդ թվում՝ միջպետական փոխանցման համար: Անձնական տվյալների միջպետական փոխանցումը պետք է կատարվի համաձայն կիրառելի օրենսդրության պայմանով, որ Անձնական տվյալների բավարար պաշտպանության մակարդակը ապահովված է:
1.10.   Դուք կարող եք հրաժարվել Google Analytics-ի կողմից being tracked  որոշակի սարքի վրա որևէ դիտարկիչում՝ ներբեռնելով և տեղադրելով այդ բրաուզերի համար Google Analytics-ից հրաժարման հավելումը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով:
 
1.11.   Դուք կարող եք հրաժարվել Yandex.Metrica -ի կողմից being tracked  որոշակի սարքի վրա որևէ դիտարկիչում՝ ներբեռնելով և տեղադրելով այդ բրաուզերի համար Yandex.Metrica -ից հրաժարման հավելումը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով:
 
1.12.   Մատենան պարտավոր է պահպանել օգտատիրոջ կողմից տրամադրված Անձնական տվյալների գաղտնիությունը՝ համաձայն կիրառելի օրենսդրության:
1.13.   Օգտատիրոջ Անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել իրավասու պետական մարմիններին բացառապես օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով:
 
IV.     ՌԵՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ ԹԵԳԵՐ
 
1.14.   Կայքն օգտագործում է Google-ի, Twitter-ի, Linkedin-ի և Facebook-ի ռեմարքեթինգի ծառայությունները կամ թեգերը՝ կայքի այցելուներին վերը թվարկվախ երրորդ կողմի հարթակներում գովազ ցուցադելու նպատակով: Թեգերի կամ cookie-ների օգնությամբ այս ռեմարքեթինգային ծառայությունները թույլ են տալիս Matena-ին գովազդել մեր կայքը այն այցելուներին, ովքեր հնարավոր է այցելել են Կայքը: Սա կարող է լինել գովազդի տեսքով Google-ի որոնման արդյունքների էջում, Google Display Network-ի կայքում կամ որևէ տեղ Facebook-ում, Linkedin-ում կամ Twitter-ում:
1.15.   Երրորդ կողմի վաճառողները, այդ թվում՝ Google-ը, Facebook-ը, Linkedin-ը և Twitter-ը, օգտագործում են cookie-ներ (կամ նմանատիպ տեխնոլոգիաներ)՝ կայքում ինչ-որ մեկի նախկին գործունեության վրա հիմնված գովազդ ցուցադրելու համար, և որպես այդպիսին՝ Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են հավաքվել և օգտագործվել այդ երրորդ կողմերի կողմից՝ իրենց գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխամ: Օգտատիրոջ պարտականությունն է կարդալ այդ համապատասխան քաղաքականությունը:
1.16.   Դուք կարող եք հրաժարվել ռեմարքեթինգինց այցելելով հետևյալ հղումներով՝
•         Google
•         Facebook  
•         Twitter
•         LinkedIn
 
 
V.       ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
 
1.17.   Անձնական տվյալները փոխանցելիս, ինչպես նաև քանի դեռ Մատենան իրականացնում է Անձնական տվյալների մշակումը, Կայքի օգտատերը՝ որպես Անձնական տվյալների սուբյեկտ, կարող է իրացնել հետևյալ իրավունքները, մասնավորապես՝
•         Հասանելիության իրավունք – Օգտատերն իրավասու է Մատենայից հայցել իր մասին առկա տեղեկատվության պատճենը,
•         Ուղղման իրավունք – Օգտատերն իրավասու է Մատենայի մոտ առկա իր մասին ոչ հավաստի կամ ոչ լիարժեք տեղեկատվությունն ուղղել,
•         Ոչնչացնելու իրավունք – Օգտատերն իրավասու է որոշ դեպքերում Մատենայից պահանջել իր մասին առկա տվյալները հեռացնել (վերացնել),
•         Տվյալների մշակման դադարեցման իրավունք – Որոշակի պայմանների առկայության դեպքում Օգտատերն իրավունք ունի պահանջել դադարեցնել տվյալների մշակումը,
•         Փոխանցման իրավունք – Օգտատերն իրավունք ունի պահանջել Մատենայի մոտ առկա իր մասին տվյալների փոխանցումն այլ կազմակերպության,
•         Առարկելու իրավունք – Օգտատերն իրավասու է առարկել մշակման որոշակի եղանակների դեմ կամ պահանջել դադարեցնել կամ սահմանափակել իր Անձնական տվյալների մշակումը:
1.18.   Այս իրավունքներն իրացնելիս օգտատերը պետք է կապ հաստատի Մատենայի հետ՝ համաձայն «Կոնտակտային տեղեկատվություն» բաժնում նշված տվյալների: Այն դեպքում, երբ Մատենան մերժում է տրամադրված Անձնական տվյալներին մուտք տալը, Մատենան պարտավոր է օգտատիրոջը ներկայացնել պատճառաբանված մերժում:
1.19.   Այն դեպքում, երբ օգտատերը չի համաձայնվում Մատենայի կողմից Անձնական տվյալներին մուտք տալու վերաբերյալ մերժմանը, վերջինս կարող է հայց ներկայացնել Մատենայի դեմ՝ ուղարկելով գրավոր բողոք «Կոնտակտային տեղեկատվություն» բաժնում նշված տվյալներով:
 
VI.     ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
 
1.20.   Մատենան ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ իրավական, կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցները երրորդ անձանց անօրինական գործողություններից, անօրինական կամ անհարկի հասանելիությունից  Անձնական տվյալների պաշտպանության համար:
1.21.   Մատենան պատասխանատու է օգտատիրոջ Անձնական տվյալների կանխամտածված տարածումից օրենքով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն Քաղաքականության 3.5. և 3.6. հոդվածներում նախատեսված դեպքերի:
1.22.   Մատենան պատասխանատու չէ Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման համար, եթե՝ այդ տեղեկատվությունը.
1.22.1. հայտնվել է հանրային տիրույթում նախքան կորելը կամ բացահայտվելը,
1.22.2. ինքնուրույն ստացվել է երրորդ անձանց կողմից,
1.22.3. ստացվել է երրորդ անձանց կողմից Կայքի ֆայլերին չթույլատրված հասանելիության հետևանքով,
1.22.4. բացահայտվել է օգտատիրոջ համաձայնությամբ:
1.23.   Օգտատերը պատասխանատու է տրամադրված Անձնական տվյալների օրինականության, ճշգրտության և հավաստիության համար՝ համաձայն կիրառելի օրենսդրության:
 
VII.    ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
 
1.24.   հարգել մարդու իրավունքները;
1.25.   մշակել Օգտատիրոջ հետ կապված Անձնական տվյալները օրինական, արդար և թափանցիկ կերպով;
1.26.   Հավաքել Անձնական տվյալները սահմանված, բացահայտ և օրինական նպատակների համար և չմշակել այդ նպատակների հետ անհամատեղելի ձևով;
1.27.   Ապահովել, որ Անձնական տվյալները համարժեք են, համապատասխան, սահմանափակ և պահվում են այնպիսի ձևով, որը թույլ է տալիս Օգտատիրոջ նույնականացումը ոչ ավելի, քան անհրաժեշտ է՝ կապված այն նպատակների հետ, որոնց համար դրանք մշակվում են;
1.28.   Ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ քայլերը՝ ապահովելու համար, որ Անձնական տվյալները, որոնք սխալ են, հաշվի առնելով այն նպատակները, որոնց համար դրանք մշակվում են, ջնջվեն կամ անհապաղ ուղղվեն;
1.29.   Դադարեցնել Օգտատիրոջ Անձնական տվյալների մշակումը և ոչնչացնել դրանք Օգտատիրոջ կողմից համաձայնության հավուր պատշաճի հետկանչման դեպքում;
1.30.   Ապահովել, որ Օգտատիրոջ Անձնական տվյալները մշակվեն այնպես, որ ապահովի Անձնական տվյալների համապատասխան անվտանգությունը, ներառյալ պաշտպանությունը չարտոնված և (կամ) անօրինական մշակումից և պատահական կորստից, ոչնչացումից կամ վնասից՝ օգտագործելով համապատասխան տեխնիկական և (կամ) կազմակերպչական միջոցներ;
1.31.   Անմիջապես տեղեկացնել Օգտատիրոջը Անձնական տվյալների արտահոսքի մասին;
1.32.   Պատշաճ կերպով արձագանքել, երբ Օգտատերը փորձում է օգտվել Օգտատիրոջ՝ մուտքի, ուղղման և/կամ առարկության օրենսդրական իրավունքներից;
1.33.   Չփոխանցեք Օգտատիրոջ Անձնական տվյալները երրորդ անձանց առանց Օգտատիրոջ նախնական գրավոր համաձայնության, բացառությամբ գործող օրենքով կամ Գաղտնիության քաղաքականությամբ նախատեսված դեպքերի:
 
VIII.   ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 
1.34.   Մատենայի հետ կարող եք կապ հաստատել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ [email protected]
 
 
IX.     ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 
1.35.   Սույն Քաղաքականությունը վերաբերում է բացառապես Կայքին: Մատենան չի վերահսկում և պատասխանատու չէ այն կայքերի համար, որոնց Օգտատերը կարող է վերահասցեագրվել՝ Կայքում առկա հղումներին հետևելով:
1.36.   Սույն Քաղաքականությունը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:
1.37.   Մատենան կարող է ցանկացած ժամանակ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության փոփոխել սույն Քաղաքականությունը:
1.38.   Քաղաքականության փոփոխված տարբերակն ուժի մեջ է մտնում Կայքում հրապարակվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ փոփոխված քաղաքականությամբ:
1.39.   Օգտատերն իրավասու է ստանալ պարզաբանումներ իր Անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ՝ գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով դիմելով Մատենային՝ համաձայն «Կոնտակտային տեղեկատվություն» բաժնում ամրագրված տվյալների: