ՀՀ համայնքների արդյունավետ կառավարում. համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագիր

Հունիսի 3 - Օգոստոսի 7
Ընդունելությունն ավարտված է
ՀՀ համայնքների արդյունավետ կառավարում. համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագիր
 • 3 ամիս
 • Մատենայի փորձագետներ | Միջազգային փորձագետներ
 • UWC Դիլիջան | Երևան | ՍԿՈԼԿՈՎՈ Մոսկվա
 • Ռուսերեն, Անգլերեն | Համաժամանակյա թարգմանություն դեպի հայերեն
 • ~35
 • Ծրագրի ընթացքում՝
 • Մաստերմայնդինգ | Քոուչինգ | Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ
 • Ծրագրի ավարտին՝
 • Անկախ ժյուրին կընտրի լավագույն նախագծերը և դրանք կհամաֆինանսավորվեն Մատենայի կողմից։
 • Մատենայի՝ դասընթացն ավարտելու վկայական
 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ՝ որակավորման բարձրացման հավաստագիր
 • Ծրագրի մասին
 • Ու՞մ համար է նախատեսված ծրագիրը
 • Դուք ստանում եք
 • Նկարագրություն
 • Վերջնարդյունքներ
 • Փորձագետներ

Ծրագրի մասին

ՍԿՈԼԿՈՎՈ կառավարման դպրոցի հետ համատեղ Մատենան առաջարկում է 90-ժամյա ծրագիր՝ տեղական իշխանությունների կառավարման հմտությունները զարգացնելու համար: 

Ո՞ւմ համար է նախատեսված ծրագիրը

- Համայնքի ղեկավարների

- Գործադիր այլ պաշտոնյաների

- Համայնքի ավագանու անդամների

Դուք ստանում եք

Տեղական և միջազգային փորձագիտություն

գործնական և դասախոսական երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների կողմից

Գործնական հմտություններ

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդների կիրառմամբ, անհատական նախագծի ուղղությամբ աշխատանքով

Մասնագիտական աջակցություն

արհեստավարժ ֆասիլիտատորների և քոուչերի կողմից

Networking

Խմբում և այլ շրջանավարտների հետ

Eduweekends

Դիլիջանում (UWCD դպրոց), Մոսկվայում (Սկոլկովո դպրոց), Երևանում

Ավարտական վկայականներ

1. Մատենա 2. Սկոլկովո

Ծրագրի բովանդակությունը

Մոդուլ 1

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Հունիսի 3-5
 • UWC Դիլիջան

Օր 1

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Ակնկալիքների ձևակերպում, նպատակների սահմանում
 • Թիմերի առաջնորդում անորոշության պայմաններում, հանրային ոլորտում ժամանակակից կառավարիչների հմտությունները
 • Առաջնորդություն/ղեկավարում/կառավարում, կառավարման ոճերի իրավիճակային տարբերությունները, դերերը թիմում
 • Համայնքի առաջնորդի ներկա մարտահրավերները Հայաստանում․ World Café ֆորմատով լուծումների որոնում և համակարգում

Օր 2

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Արդյունավետ թիմի ձևավորում և կառավարում, ռազմավարական որոշումների կայացման մեթոդները թիմի ներսում, հաջողության հիմնական գործոնները, պատվիրակելու արվեստը
 • Ներքին հաղորդակցություն, հաղորդակցությունը թիմի ներսում և թիմից դուրս, վարընթաց և վերընթաց հաղորդակցություն
 • Ընդհանուր նպատակների դերը, խնդիրների սահմանումը մակրոհամատեքստում և տարրալուծումը
 • Փոփոխությունների իրականացում և ղեկավարի դերի վերափոխում
 • Բարդ իրավիճակներում վերահսկողություն և հետադարձ կապ, մոտիվացիայի մեթոդները

Մոդուլ 2

 • Մատենայի փորձագետներ
 • 24 ժամ
 • Հուլիսի 1-3
 • Երևան

Օր 1

Experts: Աբրահամ Արտաշեսյան, Դավիթ Մարգարյան, Գրիշա Խաչատրյան, Վահան Մովսիսյան
 • Տեղական ինքնակառավարումը հանրային կառավարման համակարգում
 • Քաղաքական առաջնորդում և քաղաքականության մշակում տեղական մակարդակում
 • Մասնակցային կառավարում
 • Տեղեկատվության կառավարումը հանրային ոլորտում

Օր 2

Experts: Աբրահամ Արտաշեսյան, Արտակ Երգենյան, Վահրամ Շահբազյան
 • Ֆինանսական կառավարումը հանրային ոլորտում
 • Ծրագրային բյուջետավորում
 • Ֆոնդահայթայթում

Օր 3

Experts: Դավիթ Մարգարյան, Գրիշա Խաչատրյան, Կարեն Հովհաննեսյան, Վահան Մովսիսյան
 • Ռազմավարական կառավարում տեղական մակարդակում
 • Տեղական տնտեսության զարգացում
 • Ծրագրերի և բյուջեների կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Կառավարման մարտահրավերները համայնքային ծառայողների ներկայիս խնդիրների համատեքստում

Մոդուլ 3

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Օգոստոսի 5-7
 • Մոսկվա, ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուս

Օր 1

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Ինչպես պետք է տեղական ղեկավարն արդյունավետ համագործակցի շահակիցների հետ և ազդի նրանց վրա
 • Արդյունավետ հաղորդակցության և բանակցությունների գործիքներ
 • Տեղական իշխանությունների հետ փոխազդեցություններում հանրային ակնկալիքների կառավարման մոտեցումները և քաղաքացիների ներգրավման գործիքները

Օր 2

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Հակաճգնաժամային մտածողության մեթոդներ և մոտեցումներ. վտանգների ախտորոշում և գնահատում, ճգնաժամային և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում հանրային կարծիքի հետ աշխատելու համար հաղորդակցման կանոններ և գործիքներ
 • Անձնական հեղինակության և կերպարի կառավարում սոցիալական հաղորդակցության միջոցներում

Վարպետության դասեր

 • Միջազգային փորձագետներ
 • 6 ժամ
 • N/A
 • N/A
Experts: Ժորժ Քեփենեկյան, Հարութ Շիթիլյան, Վաչե Տերտերյան
 • Ինչպես արդյունավետորեն ներգրավել քաղաքացիներին տեղական ինքնակառավարմանը և հաջողել
 • Հաղորդակցությունը ճգնաժամային կառավարման ժամանակ
 • Համայնքների փոխակերպման համակարգային մոտեցում

Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ

 • Ճկուն
 • 20 ժամ

Մաստերմայնդինգ

 • Ճկուն
 • 8 ժամ

Քոուչինգ

 • Ճկուն
 • 3 ժամ

Ծրագրի վերջնաարդյունքները

 • Ժամանակակից համայնքային առաջնորդի դերի ըմբռնում
 • Բարդ իրավիճակներում թիմի կառավարումը և առաջնորդում
 • Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման հայեցակարգի, տեղական ժողովրդավարության և մասնակցային կառավարման առավելությունների իմացություն
 • Տեղական ժողովրդավարության և մասնակցային կառավարման գործիքների կիրառման կարողություն
 • Ֆինանսական պլանավորման, բյուջետավորման, վերահսկողության իրականացման, ինչպես նաև ֆիսկալ քաղաքականության մշակման կարողություն
 • Ֆոնդահայթայթման մեթոդների իմացություն
 • Տեղական մակարդակում ռազմավարական պլանավորման հմտություններ
 • Ռեսուրսների կառավարման գործիքների կիրառման կարողություն
 • Արդյունավետ հաղորդակցման միջոցով հանրային վստահություն կառուցելու կարողություն
 • Ճգնաժամային իրավիճակներում արդյունավետ առաջնորդման հմտություններ
 • Հաջողված համայնքային առաջնորդման առաջավոր փորձի իմացություն
 • Մտահորիզոնի ընդլայնում, նոր մտքերի գեներացում

Փորձագետներ

 • Բոլորը
 • Մատենայի փորձագետներ
 • Հրավիրյալ փորձագետներ
Աբրահամ Արտաշեսյան
Աբրահամ Արտաշեսյան
Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փոխնախագահ
Տեսնել ավելին
Անդրեյ Շարոնով
Անդրեյ Շարոնով
Պրոֆեսոր, Սկոլկովո կառավարման դպրոց
Տեսնել ավելին
Արտակ Երգենյան
Արտակ Երգենյան
Հանրային ֆինանսների և տեղական ինքնակառավարման փորձագետ
Տեսնել ավելին
Գրիշա Խաչատրյան
Գրիշա Խաչատրյան
«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» նախագահ
Տեսնել ավելին
Դավիթ Մարգարյան
Դավիթ Մարգարյան
«Տեղական ժողովրդավարության դպրոց» կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր-տնօրեն
Տեսնել ավելին
Ժորժ Քեփենեկյան
Ժորժ Քեփենեկյան
Լիոնի նախկին քաղաքապետ
Տեսնել ավելին