ՀՀ համայնքների արդյունավետ կառավարում. համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագիր

Հունիսի 3 - Օգոստոսի 7
Ընդունելությունն ավարտված է
ՀՀ համայնքների արդյունավետ կառավարում. համայնքային պաշտոնյաների մասնագիտական զարգացման ծրագիր
 • 3 ամիս
 • Մատենայի փորձագետներ | Միջազգային փորձագետներ
 • UWC Դիլիջան | Երևան | ՍԿՈԼԿՈՎՈ Մոսկվա
 • Ռուսերեն, Անգլերեն | Համաժամանակյա թարգմանություն դեպի հայերեն
 • ~35
 • Ծրագրի ընթացքում՝
 • Մաստերմայնդինգ | Քոուչինգ | Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ
 • Ծրագրի ավարտին՝
 • Անկախ ժյուրին կընտրի լավագույն նախագծերը և դրանք կհամաֆինանսավորվեն Մատենայի կողմից։
 • Մատենայի՝ դասընթացն ավարտելու վկայական
 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ՝ որակավորման բարձրացման հավաստագիր
 • Ծրագրի մասին
 • Ու՞մ համար է նախատեսված ծրագիրը
 • Դուք ստանում եք
 • Նկարագրություն
 • Վերջնարդյունքներ
 • Փորձագետներ

Ծրագրի մասին

ՍԿՈԼԿՈՎՈ կառավարման դպրոցի հետ համատեղ Մատենան առաջարկում է 90-ժամյա ծրագիր՝ տեղական իշխանությունների կառավարման հմտությունները զարգացնելու համար: 

Ո՞ւմ համար է նախատեսված ծրագիրը

- Համայնքի ղեկավարների

- Գործադիր այլ պաշտոնյաների

- Համայնքի ավագանու անդամների

Դուք ստանում եք

Տեղական և միջազգային փորձագիտություն

գործնական և դասախոսական երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների կողմից

Գործնական հմտություններ

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդների կիրառմամբ, անհատական նախագծի ուղղությամբ աշխատանքով

Մասնագիտական աջակցություն

արհեստավարժ ֆասիլիտատորների և քոուչերի կողմից

Networking

Խմբում և այլ շրջանավարտների հետ

Eduweekends

Դիլիջանում (UWCD դպրոց), Մոսկվայում (Սկոլկովո դպրոց), Երևանում

Ավարտական վկայականներ

1. Մատենա 2. Սկոլկովո

Ծրագրի բովանդակությունը

Մոդուլ 1

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Հունիսի 3-5
 • UWC Դիլիջան

Օր 1

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Ակնկալիքների ձևակերպում, նպատակների սահմանում
 • Թիմերի առաջնորդում անորոշության պայմաններում, հանրային ոլորտում ժամանակակից կառավարիչների հմտությունները
 • Առաջնորդություն/ղեկավարում/կառավարում, կառավարման ոճերի իրավիճակային տարբերությունները, դերերը թիմում
 • Համայնքի առաջնորդի ներկա մարտահրավերները Հայաստանում․ World Café ֆորմատով լուծումների որոնում և համակարգում

Օր 2

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Արդյունավետ թիմի ձևավորում և կառավարում, ռազմավարական որոշումների կայացման մեթոդները թիմի ներսում, հաջողության հիմնական գործոնները, պատվիրակելու արվեստը
 • Ներքին հաղորդակցություն, հաղորդակցությունը թիմի ներսում և թիմից դուրս, վարընթաց և վերընթաց հաղորդակցություն
 • Ընդհանուր նպատակների դերը, խնդիրների սահմանումը մակրոհամատեքստում և տարրալուծումը
 • Փոփոխությունների իրականացում և ղեկավարի դերի վերափոխում
 • Բարդ իրավիճակներում վերահսկողություն և հետադարձ կապ, մոտիվացիայի մեթոդները

Մոդուլ 2

 • Մատենայի փորձագետներ
 • 24 ժամ
 • Հուլիսի 1-3
 • Երևան

Օր 1

Experts: Աբրահամ Արտաշեսյան, Դավիթ Մարգարյան, Գրիշա Խաչատրյան, Վահան Մովսիսյան
 • Տեղական ինքնակառավարումը հանրային կառավարման համակարգում
 • Քաղաքական առաջնորդում և քաղաքականության մշակում տեղական մակարդակում
 • Մասնակցային կառավարում
 • Տեղեկատվության կառավարումը հանրային ոլորտում

Օր 2

Experts: Աբրահամ Արտաշեսյան, Արտակ Երգենյան, Վահրամ Շահբազյան
 • Ֆինանսական կառավարումը հանրային ոլորտում
 • Ծրագրային բյուջետավորում
 • Ֆոնդահայթայթում

Օր 3

Experts: Դավիթ Մարգարյան, Գրիշա Խաչատրյան, Կարեն Հովհաննեսյան, Վահան Մովսիսյան
 • Ռազմավարական կառավարում տեղական մակարդակում
 • Տեղական տնտեսության զարգացում
 • Ծրագրերի և բյուջեների կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
 • Կառավարման մարտահրավերները համայնքային ծառայողների ներկայիս խնդիրների համատեքստում

Մոդուլ 3

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Օգոստոսի 5-7
 • Մոսկվա, ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուս

Օր 1

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Ինչպես պետք է տեղական ղեկավարն արդյունավետ համագործակցի շահակիցների հետ և ազդի նրանց վրա
 • Արդյունավետ հաղորդակցության և բանակցությունների գործիքներ
 • Տեղական իշխանությունների հետ փոխազդեցություններում հանրային ակնկալիքների կառավարման մոտեցումները և քաղաքացիների ներգրավման գործիքները

Օր 2

Experts: Անդրեյ Շարոնով, Մարատ Աթնաշև, Մարինա Վելդանովա, Օլգա Պեսկովա
 • Հակաճգնաժամային մտածողության մեթոդներ և մոտեցումներ. վտանգների ախտորոշում և գնահատում, ճգնաժամային և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում հանրային կարծիքի հետ աշխատելու համար հաղորդակցման կանոններ և գործիքներ
 • Անձնական հեղինակության և կերպարի կառավարում սոցիալական հաղորդակցության միջոցներում

Վարպետության դասեր

 • Միջազգային փորձագետներ
 • 6 ժամ
 • N/A
 • N/A
Experts: Ժորժ Քեփենեկյան, Հարութ Շիթիլյան, Վաչե Տերտերյան
 • Ինչպես արդյունավետորեն ներգրավել քաղաքացիներին տեղական ինքնակառավարմանը և հաջողել
 • Հաղորդակցությունը ճգնաժամային կառավարման ժամանակ
 • Համայնքների փոխակերպման համակարգային մոտեցում

Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ

 • Ճկուն
 • 20 ժամ

Մաստերմայնդինգ

 • Ճկուն
 • 8 ժամ

Քոուչինգ

 • Ճկուն
 • 3 ժամ

Ծրագրի վերջնաարդյունքները

 • Ժամանակակից համայնքային առաջնորդի դերի ըմբռնում
 • Բարդ իրավիճակներում թիմի կառավարումը և առաջնորդում
 • Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման հայեցակարգի, տեղական ժողովրդավարության և մասնակցային կառավարման առավելությունների իմացություն
 • Տեղական ժողովրդավարության և մասնակցային կառավարման գործիքների կիրառման կարողություն
 • Ֆինանսական պլանավորման, բյուջետավորման, վերահսկողության իրականացման, ինչպես նաև ֆիսկալ քաղաքականության մշակման կարողություն
 • Ֆոնդահայթայթման մեթոդների իմացություն
 • Տեղական մակարդակում ռազմավարական պլանավորման հմտություններ
 • Ռեսուրսների կառավարման գործիքների կիրառման կարողություն
 • Արդյունավետ հաղորդակցման միջոցով հանրային վստահություն կառուցելու կարողություն
 • Ճգնաժամային իրավիճակներում արդյունավետ առաջնորդման հմտություններ
 • Հաջողված համայնքային առաջնորդման առաջավոր փորձի իմացություն
 • Մտահորիզոնի ընդլայնում, նոր մտքերի գեներացում

Փորձագետներ

Աբրահամ Արտաշեսյան
Աբրահամ Արտաշեսյան
Համայնքների ֆինանսիստների միավորման (ՀՖՄ) փոխնախագահ
Տեսնել ավելին
Անդրեյ Շարոնով
Անդրեյ Շարոնով
Պրոֆեսոր, Սկոլկովո կառավարման դպրոց
Տեսնել ավելին
Արտակ Երգենյան
Արտակ Երգենյան
Հանրային ֆինանսների և տեղական ինքնակառավարման փորձագետ
Տեսնել ավելին
Դավիթ Մարգարյան
Դավիթ Մարգարյան
«Տեղական ժողովրդավարության դպրոց» կրթական հիմնադրամի համահիմնադիր-տնօրեն
Տեսնել ավելին
Ժորժ Քեփենեկյան
Ժորժ Քեփենեկյան
Լիոնի նախկին քաղաքապետ
Տեսնել ավելին
Գրիշա Խաչատրյան
Գրիշա Խաչատրյան
«Տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն» նախագահ
Տեսնել ավելին

Ընդունելության կարգը և վճարը

Գրանցման ձևը լրացնելուց հետո դիմորդները կանցկացնեն անհատական առցանց հանդիպում մեզ հետ, որպեսզի գան փոխադարձ համոզման, որ ծրագիրը առավել օգտակար կլինի դիմումատուին։ Անհրաժեշտության դեպքում թեկնածուներին կտրամադրվի խորհրդատվություն ՝ այլ ծրագրերին մասնակցելու համար։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մեր ծրագրերը Ձեզ առավելագույն արդյունք ապահովեն:

Վարձավճար՝ 3,900,000 ՀՀ դրամ: Մատենան տրամադրում է մինչև 2,900,000 դրամ կրթաթոշակ:
Վճարը ներառում է`
 • 52 ժամ ինտենսիվ դասընթացներ Մատենայի և ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետների ​կողմից
 • 6 ժամ վարպետաց դասեր
 • 8 ժամ մաստերմայնդ և ռազմավարական սեսիա​
 • 3 ժամ անհատական քոուչինգ
 • Մինչև 1,5 ժամ խորհրդատվություն
 • Համաժամանակյա թարգմանություն
 • Փոխադրում Երևանից Դիլիջան
 • Կեցություն Դիլիջանում​
 • Ավիաթռիչք Երևան-Մոսկվա-Երևան
 • Տեղափոխում ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուս​
 • Կեցություն ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուսում
 • Սնունդ և սրճային ընդմիջումներ
Մեր վճարման քաղաքականության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ