Փոփոխությունների առաջնորդում. ղեկավարների մասնագիտական զարգացման ծրագիր

Հուլիսի 22 - Հոկտեմբեր 16
Ընդունելությունն ավարտված է
 Փոփոխությունների առաջնորդում. ղեկավարների մասնագիտական զարգացման ծրագիր
 • 3 ամիս
 • Մատենայի փորձագետներ | Միջազգային փորձագետներ
 • UWC Դիլիջան | Երևան | ՍԿՈԼԿՈՎՈ Մոսկվա
 • Ռուսերեն, Անգլերեն | Համաժամանակյա թարգմանություն դեպի հայերեն
 • ~35
 • Ծրագրի ընթացքում՝
 • Մաստերմայնդինգ | Քոուչինգ | Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ
 • Ծրագրի ավարտին՝
 • Մատենայի՝ դասընթացն ավարտելու վկայական
 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ՝ որակավորման բարձրացման հավաստագիր
 • Ծրագրի մասին
 • Ու՞մ համար է նախատեսված ծրագիրը
 • Դուք ստանում եք
 • Նկարագրություն
 • Վերջնարդյունքներ
 • Փորձագետներ
 • Վարձավճար

Ծրագրի մասին

Անհատները, ովքեր կարողանում են առաջնորդել, փոփոխությունների շարժիչ ուժն են:

ՍԿՈԼԿՈՎՈ կառավարման դպրոցի հետ համատեղ՝ Մատենան մշակել է 90-Ժամյա ծրագիր նրանց համար, ովքեր ձգտում են բարելավել առաջնորդման իրենց հմտությունները և բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը իրենց ընկերություններում։

Ո՞ւմ համար է նախատեսված ծրագիրը

- Կազմակերպությունների բարձր և միջին օղակների ղեկավարների, որոնք ցանկանում են բարելավել իրենց առաջնորդության որակները և կառավարման հմտությունները

- Բիզնեսի սեփականատերերի, որոնք ցանկանում են ստեղծել արդյունավետ միջավայր բիզնեսի հետագա զարգացման համար

Դուք ստանում եք

Տեղական և միջազգային փորձագիտություն

գործնական և դասախոսական երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետների կողմից

Գործնական հմտություններ

ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեթոդների կիրառմամբ, անհատական նախագծի ուղղությամբ աշխատանքով

Մասնագիտական աջակցություն

արհեստավարժ ֆասիլիտատորների և քոուչերի կողմից

Networking

Խմբում և այլ շրջանավարտների հետ

Eduweekends

Դիլիջանում (UWCD դպրոց), Մոսկվայում (Սկոլկովո դպրոց), Երևանում

Ավարտական վկայականներ

1. Մատենա 2. Սկոլկովո

Ծրագրի բովանդակությունը

Մոդուլ 1

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Հուլիսի 22-24
 • UWC Դիլիջան

Օր 1

Experts: Մարինա Պոչինոկ, Պավել Ալֆերով
 • Կառավարման ազգային առանձնահատկությունները
 • Նախագծեր / գործընթացներ / պրոդուկտներ
 • RUN / CHANGE / DISRUPT մոտեցում
 • Տուրբուլենտություն և CYNEFIN մոդել
 • Նախագծերի կառավարման ավանդական մոտեցում
 • «Martians» բիզնես խաղ
 • Agile մեթոդներ (practices)
 • «Սեփական նախագծի գնահատական» վարժություն
 • Խնդիրների լուծման շղթան
 • «Կանվաս․նախագծի նկարագրություն» վարժություն

Օր 2

Experts: Մարինա Պոչինոկ, Պավել Ալֆերով
 • Նախագծի շահակիցներ
 • «Նախագծի շահակիցների վերլուծություն» վարժություն
 • Ի՞նչ է փոփոխությունների կառավարումը
 • Փոփոխությունների կառավարման մոդելներ. AlfPochino եռանկյուն
 • Ինչու՞ կատարել փոփոխություններ
 • Փոխակերպման երեք տրամաբանությունները
 • Առաջնորդի տեսլականը
 • Արտաքին միջավայրի սցենարային վերլուծություն ու անհրաժեշտ փոփոխությունների վերաբերյալ որոշումների կայացում
 • Փոփոխությունների առաջնորդի 5 օրակարգերը
 • Ի՞նչ է փոխվում. փոխլրացնող ակտիվների մոդելը
 • «Ակտիվների պատրաստության գնահատում» վարժություն

Մոդուլ 2

 • Մատենայի փորձագետներ
 • 20 ժամ
 • Օգոստոսի 19-21
 • Երևան

Օր 1

Experts: Լարա Չոլաքյան
 • Շրջահայաց առաջնորդում․ ավելի լավ առաջնորդների կայացման բանալին փոխակերպումների դարաշրջանում
 • Ներքին թատրոնի իմաստավորումը
 • Հասկանալ սեփական և ուրիշի վարքագիծը, զգացմունքները
 • Վարքագծի ճանաչում և ախտորոշում, հույզերի կառավարում
 • Շրջահայաց առաջնորդության դերը և դրա հետևանքները կազմակերպության համար
 • Ռեֆլեկտիվ տարածության կարևորությունը և ինչպես կարող են ղեկավարները իրենց թիմը «դուրս բերել պատշգամբ
 • Ինքնագնահատումը և առաջնորդության տարբեր տեսանկյունները
 • Բացահայտել խոցելիությունը, զգացմունքները, ընկալումները և փորձառությունները՝ զարգացնելու հոգեբանական անվտանգությունն ու վստահությունը և բացահայտելու անհատական, թիմային և կազմակերպչական ուսուցման ողջ կարողությունը

Օր 2

Experts: Արմեն Օրուջյան, Րաֆֆի Բաղջյան
 • Ներքին ձեռներեցությունը ժամանակակից աշխարհում
 • Ճանապարհ գիտությունից դեպի ներքին ձեռներեցություն
 • Ժամանակակից կազմակերպությունների մարտահրավերների բազմազանությունը և մրցակցությունը ոչ միայն տեղական, այլև համաշխարհային մակարդակում
 • Ապագայի շարժիչ ուժերն ու մրցունակությունը և առաջանցիկ զարգացումը պահպանելու մեթոդները
 • Մի՛ թռչեք փակ աչքերով․ ռազմավարական առաջնորդում

Օր 3

Experts: Րաֆի Բաղջյան, Արա Աբրահամյան
 • Մի՛ թռչեք փակ աչքերով․ ռազմավարական առաջնորդում (շարունակություն)
 • Մշակութային կողմնորոշման, գործարքների կնքման, առաջնորդության ոճերի, վստահության ամրապնդման, հաղորդակցման ոճերի, ժամանակի առաձգականության և կոշտության, հետադարձ կապի/գնահատման ոճերի, որոշումների կայացման վերաբերյալ կիրառելի դասերով իրական պատմություններ
 • Թիմում վստահության կառուցում

Մոդուլ 3

 • ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետներ
 • 16 ժամ
 • Հոկտեմբերի 15-16
 • Մոսկվա, ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուս

Օր 1

Experts: Մարինա Պոչինոկ, Պավել Ալֆերով
 • Ինչպե՞ս կատարել փոփոխություններ
 • ADKAR մոդել
 • Ինչպե՞ս. վերահսկողություն և հաշվետվողականություն
 • «Վերահսկողության կետեր և նախագծի չափումներ» վարժություն
 • Ինչպե՞ս. հաղորդակցություն
 • «Ղեկավարների հաղորդակցում» աշխատանքային խաղ
 • «Հաղորդակցման պլան» վարժություն
 • Ինչպե՞ս. կրթություն
 • Ինչպե՞ս. մոտիվացիայի նյութական և ոչ նյութական կողմերը
 • Ինչպե՞ս. ներգրավվածություն
 • «Մոտիվացիոն համակարգ և նախագծում ներգրավվածություն» վարժություն
 • Ինչպե՞ս. մենթորություն և աջակցություն
 • «Օր, որը փոխեց Շվեդիան» իրավիճակային վերլուծություն

Օր 2

Experts: Մարինա Պոչինոկ, Պավել Ալֆերով
 • Ո՞վ է փոխում. հովանավոր, առաջնորդ, թիմ
 • Գործառույթների, պարտականությունների և պատասխանավտության բաշխման գործիքներ
 • Փոփոխությունների հովանավորի կարողությունների մոդելը
 • Առաջնորդի մտածելակերպը. աճին միտված մտածողություն՝ բաց լինելը նորարության նկատմամբ և ինքնազարգացման կարողություն
 • Նորարարություններին բաց լինելու չորս բանալիները
 • Սեփական վարքագծի ձևաչափերը հասկանալը, ինքնավերլուծություն
 • «Կույր հաղորդակցում» աշխատանքային խաղ
 • Փոխակերպման թիմ
 • Թիմի կանոններն ու մոդելները
 • Գլխամասային (headquarters) մշակույթը․ ակնկալելով անսպասելին

Վարպետության դասեր

 • Միջազգային փորձագետներ
 • 6 ժամ
Experts: Ռուբեն Ենիկոլոպով, Տիգրան Խուդավերդյան, Պիեր Գուրջյան
 • Տվյալների վրա հիմնված որոշումներ
 • Ստեղծագործ թիմերում նախագծերի կառավարում
 • Նպատակաուղղված առաջնորդության զարգացում

Աշխատանք անհատական նախագծի ուղղությամբ

 • Ճկուն
 • 20 ժամ

Մաստերմայնդինգ

 • Ճկուն
 • 8 ժամ

Քոուչինգ

 • Ճկուն
 • 3 ժամ

Ծրագրի վերջնարդյունքներ

 • Ընկալել ծրագրերի կառավարման տեղական համատեքստը
 • Իմանալ ծրագրերի կառավարման տարբեր մոտեցումների կիրառելիությունը՝ կախված արտաքին համատեքստից
 • Իմանալ ծրագրերի կառավարման տարբեր մոտեցումները
 • Կարողանալ մշակել խնդիրները. որոշումների շղթաներ` առաջադրանքները իրականացնելու համար
 • Կարողանալ կատարել ծրագրի շահառուների բացահայտում և նրանց հետ աշխատանք
 • Իմանալ պատճառները, որոնց հետևանքով նախագիծը չի ապահովում իր նպատակները
 • Ծանոթ լինել փոփոխություններն առաջնորդելու հայեցակարգին
 • Կարողանալ աշխատել փոխլրացնող ակտիվների հետ
 • Կարողանալ վերլուծել փոփոխությունների նախագծերի իրականացման գործընթացում սեփական դերը և օրակարգը
 • Կարողանալ դառնալ ինքնագիտակից և փոփոխության ճկուն իրականացնողներ
 • Կարողանալ ձևավորել ճիշտ արժեքներ՝ անհատների, թիմերի և ամբողջ ընկերության վրա ազդեցություն ունենալու համար
 • Ունենալ մշակութային կողմնորոշման, գործարքների կնքման և ռազմավարական առաջնորդման հմտություններ
 • Կարողանալ ուժեղացնել հուզական ինտելեկտը, հոգեբանական անվտանգությունը, վստահությունը և արտադրողականությունը
 • Կարողանալ զարգացնել հաստատակամությունը, ճկունությունը և ստեղծագործականությունը, հատկապես շուկայական փոխակերպումներին առնչվելիս
 • Կարողանալ խորապես վերլուծել անցյալում տեղի ունեցած գործոնները, իրավիճակները և դրվագները՝ մարտահրավերները բացահայտելու և նոր տեսանկյուններից ինքնազարգացմանը սկիզբ տալու համար
 • Կարողանալ իմաստավորել առաջնորդի դերը
 • Կարողանալ կառավարել իրական կյանքում հանդիպող մարտահրավերները
 • Տիրապետել փոփոխությունների նախագծերի թիմերի ուժեղացման մեթոդներին
 • Հասկանալ, թե ինչպես են զարգացել և ունակ լինել նկարագրել հետևյալ փոխհարաբերությունները՝ գիտություն և տեխնոլոգիա, հետազոտություն և զարգացում, գյուտարարություն և նորարարություն, արտաքին նորարարություն և ներքին նորարարություն, ձեռներեց և ներքին ձեռներեց
 • Կարողանալ համահունչ լինել մոտ ապագայում (մինչև 7 տարի) ակնկալվող զարգացումներին
 • Կարողանալ համահունչ լինել երկարաժամկետ ապագայում (7 տարուց ավել) ակնկալվող զարգացումներին
 • Ունակ լինել մշակել պլաններ (ռազմավարություն) և գործողություններ (մարտավարություն)՝ հետագծից առաջ լինելու համար
 • Ծանոթ լինել փոփոխությունների ընդունման հիմնական քայլերին
 • Հասկանալ փոփոխությունների իրականացման վերահսկողության գործիքները
 • Ունակ լինել պլանավորել հաղորդակցությունը և ուսուցումը փոփոխությունների նախագծերում
 • Ունակ լինել ձևավորել մոտիվացիայի և ներգրավվածության ապահովման համակարգ
 • Ծանոթ լինել փոփոխությունների իրականացման առաջնորդի զարգացման հմտություններին և սկզբունքներին, հասկանալ զարգացման մակարդակը (որպես առաջնորդ)
 • Ծանոթ լինել փոփոխություններ իրականացնող հաջողակ թիմի հիմնական բնութագրիչներին
 • Ունենալ BANI աշխարհում (փխրուն, անհանգիստ, ոչ գծային, անհասկանալի) թիմերի հետ աշխատելու, վերլուծություն և եզրակացություններ անելու փորձառություն
 • Իմանալ թիմում որոշումներ կայացնելու հիմնական սխալները
 • Հասկանալ ստեղծագործական վերապատրաստումների հայեցակարգը՝ հարափոփոխ միջավայրում կայունության ձևավորման համար
 • Ծանոթ լինել հաջող առաջնորդության առաջատար փորձին
 • Ընդլայնել մտահորիզոնը, զարգացնել նոր գաղափարներ

Փորձագետներ

Արա Աբրահամյան
Արա Աբրահամյան
Տեխնոլոգիական գծով ղեկավար
Տեսնել ավելին
Արմեն Օրուջյան
Արմեն Օրուջյան
Հայաստանի գիտության տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) հիմնադիր տնօրեն
Տեսնել ավելին
Քենեթ Քևերյան
Քենեթ Քևերյան
BCG-ի գործադիր խորհրդական, IBM կորպորատիվ ռազմավարության նախկին ավագ փոխնախագահ
Տեսնել ավելին
Լարա Չոլաքյան
Լարա Չոլաքյան
Ամստերդամի ազատ համալսարանի Առաջնորդության և Խորհուրդների Զարգացման Կենտրոնի համահիմնադիր և հետազոտող
Տեսնել ավելին
Մարինա Պոչինոկ
Մարինա Պոչինոկ
Ընկերությունների վերափոխման, առաջնորդման հմտությունների զարգացման, փոփոխությունների կառավարման փորձագետ, մարդկային ռեսուրսների կառավարման գծով խորհրդատու Միջազգային օլիմպիական կոմիտեում
Տեսնել ավելին
Պավել Ալֆերով
Պավել Ալֆերով
Մոսկվայի ՍԿՈԼԿՈՎՈ կառավարման դպրոցի պրոֆեսոր
Տեսնել ավելին

Ընդունելության կարգը և վճարը

Գրանցման ձևը լրացնելուց հետո դիմորդները կանցկացնեն անհատական առցանց հանդիպում մեզ հետ, որպեսզի գան փոխադարձ համոզման, որ ծրագիրը առավել օգտակար կլինի դիմումատուին։ Անհրաժեշտության դեպքում թեկնածուներին կտրամադրվի խորհրդատվություն ՝ այլ ծրագրերին մասնակցելու համար։ Մենք անում ենք հնարավոր ամեն բան, որպեսզի մեր ծրագրերը Ձեզ առավելագույն արդյունք ապահովեն:

Վարձավճար՝ 3,900,000 ՀՀ դրամ: Մատենան տրամադրում է մինչև 1,000,000 դրամ կրթաթոշակ:
Վճարը ներառում է`
 • 52 ժամ ինտենսիվ դասընթացներ Մատենայի և ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ փորձագետների ​կողմից
 • 6 ժամ վարպետաց դասեր
 • 8 ժամ մաստերմայնդ և ռազմավարական սեսիա​
 • 3 ժամ անհատական քոուչինգ
 • Մինչև 1,5 ժամ խորհրդատվություն
 • Համաժամանակյա թարգմանություն
 • Փոխադրում Երևանից Դիլիջան
 • Կեցություն Դիլիջանում​
 • Ավիաթռիչք Երևան-Մոսկվա-Երևան
 • Տեղափոխում ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուս​
 • Կեցություն ՍԿՈԼԿՈՎՈՅԻ կամպուսում
 • Սնունդ և սրճային ընդմիջումներ
Մեր վճարման քաղաքականության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ